Trajnerja dhe grupi i vajzave të Kuçovës, të cilat do koordinojnë lagjet e tyre në volejboll.