Të rinjtë e Vlorës në ditën e Çokollatës pranë fëmijëve në Pediatri