Takimin me z. Andi Dobrushi, Drejtor Ekzekutiv i i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Agjencia Kombëtare e Rinisë