ShKR pranë fëmijëve në nevojë për fillimin e vitit shkollor