Shkolla Verore për “Administratorët e Rinj Publikë, 12 – 16 Korrik 2016”.

Rreth 300 të rinj të cilët zhvilluan Praktikën Kombëtare të Punës pranë Administratës shqiptare në Shqipëri e Kosovë, morën pjesë në një eksperiencë krejt të vecantë sic ishte “Shkolla Verore për Administratorët e Rinj Publikë” në Jalë. Për 5 ditë me radhë u zhvilluan kurse trajnimi, informimi e këshillimi për çështjet që përbëjnë interesin dhe kuriozitetin rinor dhe me lektorë të spikatur të shoqërisë civile e administratës publike, u diskutuan mbi tematika të ndryshme si mirëmbajtja e mjedisit, vullnetarizmi, punësimi, shëndeti, aktivitete artistike, kulturore e sportive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *