Ruçi: Të rinjtë t’i bashkohen solidaritetit dhe të ndihmojnë ata që e kanë të nevojshme