Raundi i dytë i takimeve prezantuese me përfaqësues të organizatave rinore në vend.

Agjencia Kombëtare e Rinisë