Ju lutemi të dërgoni të dhënat e mëposhtme në E-Mail-in tonë zyrtar: info@rinia.gov.al

  • Emri i Organizatës Rinore

  • Emri i përfaqësuesit

  • E-mail

  • Numër Kontakti