Në një lidhje direkte me ABC News.

Agjencia Kombëtare e Rinisë