Raundi i parë i takimeve me përfaqësues të organizatave rinore në vend.

Agjencia Kombëtare e Rinisë