Në kuadër të nismës Histori Suksesi këtë herë ju prezantojmë me Daklean…