Në #Korçë në kuadër të projektit “Laboratori Rinor i Ballkanit Perëndimor”, mbështetur nga #RCC dhe #BE.

Agjencia Kombëtare e Rinisë