Në forumin vjetor të rrjetit të profesionistëve të rinj 👨‍💻, diskutuam mbi transformimin digjital 💻, si një domosdoshmëri të së ardhmes.

Agjencia Kombëtare e Rinisë