Me të rinjtë e grupit “Natyralistët”♻️, të cilët sjellin ide inovative për zhvillimin e turizmit dhe promovimin e qytetit të Shkodrës.

Agjencia Kombëtare e Rinisë