Me Emidën, Ketin dhe Enxhin, 3 maturantet e këtij viti, të cilat kanë dalë me rezultate të shkëlqyera në provimet e maturës.

Agjencia Kombëtare e Rinisë