Me Bojkenin, në qendrën #Cool në Tiranë, Argonaut Art Factory.

Agjencia Kombëtare e Rinisë