Me Anian dhe Jusran, dy gjimnazistet ekselente të gjimnazit “Partizani”, të cilat vëmendjen maksimale ia kanë kushtuar dijes.

Agjencia Kombëtare e Rinisë