Me Ambasadorin e Japonisë në Shqipëri.

Agjencia Kombëtare e Rinisë