Korça ishte ndalesa e fundit për delegatët e rinj shqiptarë para nisjes drejt UNGA

Korça ishte ndalesa e fundit për delegatët e rinj shqiptarë para nisjes drejt UNGA. Në bashkëpunim me UN Albania, u mbajt takimi me të rinjtë, i cili synoi evidentimin e problematikave me të cilat ata përballen çdo ditë, për t’i adresuar më pas në takimin që do të mbahet me delegatët, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.

Gjithashtu, një pjesë të mirë të konsultimit zuri biseda mbi ndotjen klimaterike, mënyrat sesi duhet mbrojtur mjedisi, për një jetë të sigurt dhe të shëndetshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *