Informimi mbi trafikimin e qenieve të trafikuara

Biseda e radhës mbi trafikimin e qenieve njerëzore u ndal te gjimnazi “Ymer Dishnica”, për të informuar të rinjtë mbi mënyrat sesi duhet të veprojnë kur ndjehen viktima të trafikimit, 💡arsyet se përse ndodh trafikimi, mjediset në të cilat gjenerohet si fenomen dhe grupmoshat që ndjehen më të rrezikuara.

Të rinjtë shpërndanë mendime mes tyre 👧👶👦dhe u informuan më tepër nga materialet e Këndit të BE-së, 📑realizuar për t’i pajisur me informacion më të detajuar. 📝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *