Hapet sipari i takimeve për të forcuar bashkëpunimet mes nivelit qendror dhe atij vendor.

Agjencia Kombëtare e Rinisë