Gjatë takimit me përfaqësuesit e #RISIAlbania u njohëm në detaje me veprimtarinë dhe projektet e suksesshme tashmë të implementuara nga ana e tyre.

Agjencia Kombëtare e Rinisë