“Evropa për të rinjtë dhe të rinjtë për Evropën”,🇪🇺 nën këtë moto është organizuar konferenca e 8️⃣ evropiane për Rininë ku #AKR ka qënë pjesë.

Agjencia Kombëtare e Rinisë