Është nder dhe kënaqësi pasqyrimi në Agjencinë Telegrafike Shqiptare