Dita 2️⃣ e shkollës dimërore vijoi me trajnimin mbi rëndësinë e angazhimit rinor në nivel lokal dhe gjithashtu pjesëmarrësit u njohën me rolin dhe funksionet e #AKR.

Agjencia Kombëtare e Rinisë