Dea, Arla dhe Jonada janë jo vetëm 3️⃣ nxënëse të shkëlqyera, por edhe të reja energjike dhe plot vizion për të ardhmen!

Agjencia Kombëtare e Rinisë