Bashkëpunëtorët

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë
World Vision
GIZ Albania
UNICEF
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS
OSCE Albania
UNDP
RYCO
Agjensia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
Agjensia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve
Kryqi i Kuq
Epitech Balkans
Agjencia Kombëtare e Rinisë