Bashkëbisedimi me znj. Lea Ypi, pedagoge pranë #LSE dhe anëtare e parë shqiptare e Akademisë Evropiane të Studimeve Humane, Letrave dhe Shkencave, ishte frymëzim për të gjithë.

Agjencia Kombëtare e Rinisë