#AKR së bashku me partnerë të rëndësishëm për të finalizuar detajet e “Tirana YouthTrail”, programi me një rëndësi strategjike për te rinjtë e vendit dhe ballkanit.

Agjencia Kombëtare e Rinisë