AKR ishte pjesë e “Konferencës Finale të Qëndrueshmërisë”, të organizuar nga Kongresi Rinor Kombëtar.

Agjencia Kombëtare e Rinisë