Një intervistë në Wake Up.

Agjencia Kombëtare e Rinisë