Month: February 2019

“Ditët e informimit të maturantëve”

Drejtoria Arsimore Rajonale e Qytetit Tiranë, në bashkëpunim me Qendrën Rinore, Tiranë, zhvilloi takime për të gjithë maturantët me të gjitha universitetet publike dhe private, për t’u informuar rreth programeve të studimit dhe çdo informacioni që iu nevojitet rreth këtyre programeve. Universitete nga i gjithë vendi për gjashtë ditë i informuan maturantët e gjimnazeve të […]