Month: December 2018

Veprimtari të rëndësishme 2018

  Veprimtari të rëndësishme 2018 Shërbimi Kombëtar për Rininë organizoi Konferencën Rinore Kombëtare “Përse zgjodha Shqipërinë?”, bazuar në Planin Kombëtar të Veprimit për Rininë, mbi fuqizimin e mbështetjes për të rinjtë dhe organizatat rinore. Konferenca u organizua me të rinj, të kthyer nga emigracioni apo studimet jashtë vendit, që kanë zgjedhur të ndërtojnë të ardhmen […]

Java e Rinisë

Kjo iniciativë kishte për qëllim krijimin e kushteve për një jetë më të mirë për të rinjtë e Shqipërisë. Krijimin e konceptit të jetës së shëndetshme përmes punës, angazhimit dhe zhvillimit të një jete kulturore e kreative dhe me empatike, nëpërmjet aktiviteteve të shumta me fushveprimi të ndryshme e shumëplanëshe .Java e rinisë startoi me […]