Hajd se folim

Në kuadër të nismës “Hajd se folim” disa nga aktivitet në vazhdim që janë kryer janë:

Aktiviteti i pestë: “Aktivizmi përmes artit”, “Bullizmi” dhe lojëra të ndryshme
Aktiviteti i gjashtë: “Sporti dhe Shëndeti”
Aktiviteti i gjashtë: “Sporti dhe Shëndeti”
Aktiviteti i shtatë: “Netë vere”
Aktiviteti i shtatë: “Netë vere”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *