Të rinojmë Shqipërinë

Projekti “Të rinojmë Shqipërinë” është nisma më e re e Shërbimit Kombëtar për Rininë, e cila vë në fokus të rinj që kanë ndërmarrë iniciativa e kanë startuar biznese familjare në zonat ku ata jetojnë, duke i ardhur në ndihmë edhe komunitetit përreth. Më tej këto iniciativa prezantohen përmes reportazheve televizive. Nisma është realizuar në 5 zona turistike, si dhe pritet të vijojë në zona të tjera turistike, pjesë e projektit “100 Fshatrat”. Zonat ku është realizuar:

Lin,Pogradec
Sazan-Karaburun,Vlorë
Pezë,Tiranë

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *